My video

Auxilio!

Wij zullen u helpen en wij zullen u steunen.

      De Studentenverening Auxilio! is een initiatief van VUB-studenten die iets wilden ondernemen tegen de lage slaagkansen bij bepaalde groepen studenten. Al jaren is er een zelfde trend te zien in het 1ste Bachelor van BMW en FW. Overvolle auditoria met enthousiaste studenten, maar na het eerste semester is er hier nog weinig van te merken. De oprichters vinden het jammer dat er zoveel studenten al snel de motivatie voor hun studies verliezen. Hierdoor werd besloten om een studentenvereniging op te richten die studenten helpt hen wegwijs te maken op de universiteit. Auxilio! wilt dit verwezenlijken door o.a. studenten in contact te brengen met ouderejaars, die hen dan tips kunnen geven of hun eigen ervaringen delen (hoe moet ik beginnen aan de leerstof? planning?...). Ook wil Auxilio! zoeken naar alternatieven om studenten bij elkaar te brengen, om te 'socializen'.
      Al sinds november 2012 is Auxilio! bezig om deze ideeën te verwezenlijken. Er werden ondertussen al heel wat activiteiten georganiseerd zoals een theeavond, bowlingavond en cultuuravonden. Hiermee wil Auxilio! ook de nadruk leggen op de multiculturaliteit van onze samenleving.

Evenementen

Hier zijn de evenementen en activiteiten.

Voorzitster

Ondervoorzitster

Secretaresse

Penningmeester

Communicatie

Cultuur

Educatie

Sport

Fotografe

All around management

Auxilio
© 2014 Created by NGH.